SygmaBank klient ProOptima

Klienci - realizacje

SygmaBank

Doskonalenie kompetencji obsługowych i menedżerskich

Sygma Bank klient ProOptima

Firma mierzy się z wyzwaniem zachowania w najlepszy możliwy sposób wysokich standardów prowadzonych interakcji obsługowych. Wyzwanie to dotyczy sieci punktów sprzedaży znajdujących się na terenie placówek nowoczesnego handlu w całej Polsce. Do ambitnego projektu, którego celem było podniesienie poziomu kompetencji obsługowych i menedżerskich zatrudnionych pracowników, wybrano ProOptimę.

Co zrealizowaliśmy?

6 miesięczny cykl szkoleniowy doskonalący równolegle kompetencje obsługowe i menedżerskie dla wszystkich menedżerów i kilkuset pracowników placówek.

 

Projekt objął:

  • Audyt miejsc sprzedaży – obserwacje pracy pracowników pierwszej linii i ich menedżerów
  • Audyt kompetencji obsługowych (pretest) metodą kwestionariuszową
  • IPS – identyfikacje potrzeb szkoleniowych
  • Warsztat strategiczny dla HR i menedżerów definiujący zakres szkoleń
  • Cykl szkoleń realizowanych równolegle w kilku lokalizacjach w całej Polsce
  • Posttest – mierzący rezultaty projektu

Rezultaty

Firma dzięki współpracy z ProOptima m.in.: