Gaz-Sytem-wybral-do-wspolpracy-ProOptima-by-doskonalisc-CX-swych-klientow

Klienci - realizacje

Doradztwo w budowie relacji z Klientami dla poprawy doświadczeń klienta (Customer Experience) GAZ-SYSTEM

Budowa relacji z klientami GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM odpowiada za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią gazociągów przesyłowych w całym kraju. Pełni też funkcję niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na terenie Polski, a także jest właścicielem Terminalu LNG w Świnoujściu.

Działania rozbudowujące fizyczną infrastrukturę wymagają doskonalenie działań w sposobie obsługi i komunikacji. W tym celu firma chciała zrealizować projekt mający na celu dalsze doskonalenie działań  w obszarze obsługi Klientów i ich Customer Experience, a do zadania tego została wybrana ProOptima.

Co zrealizowaliśmy?

W ciągu 3 miesięcy, w ostatnim kwartale 2022 zrealizowaliśmy sekwencje działań, które obejmowały takie formy współpracy jak analizy, badania, warsztaty, konsultacje.

Co jest rezultatem doradztwa w obszarze CX zrealizowanego przez zespół ProOptima?

Wykorzystana metodologia zapewniła szczegółową diagnozę obecnej sytuacji w obsłudze klienta, wraz z diagnozą mocnych i słabych stron, dzięki analizie pokrywającej szeroki zakres Customer Journey i punktów styku w procesie obsługi Klienta przesyłowego, a następnie opracowanie dobrze dobranych wytycznych oraz dostosowanie ich do specyficznych potrzeb firmy.

Przeprowadzenie autorskiego badania spójności zapewniło szerokie spojrzenie na obszar obsługi i określenie jej postrzegania w organizacji.

Spotkania szkoleniowo-warsztatowe pozwoliły na wyrównanie wiedzy, zaspokojenie kluczowych potrzeb szkoleniowych oraz wyłonienie kolejnych.

Wymiana doświadczeń i wspólna praca osób zaangażowanych w proces obsługi zaplanowana została i zrealizowana tak, by zapewnić kompleksowe opracowanie wytycznych do lepszej obsługi klienta i doskonalenia procesów realizowanych w firmie.