Sprawdź jak pracujemy

Wykorzystując różne narzędzia i metod pomożemy Wam usłyszeć czego od Was oczekują klienci, postawić diagnozę dotyczącą tego, jak aktualnie dbacie o klientów i co powinniście zmienić.

Wspólnie zaprojektujemy kształt pożądanej zmiany i sposób jej wdrożenia. Zadbamy o to, by wprowadzić je w firmowe życie. Wszystko po to, by klienci byli bardziej lojalni, a Wasza marka była marką pierwszego wyboru!

Jak pracujemy CEM ProOptima

Poznaj nasz proces

Monitorowanie i doskonalenie

Stale monitorujemy rezultaty podejmowanych działań w projektach klasy Customer Experience.

Zarządzać możemy tym, co mierzymy

Monitorowanie i doskonalenie w projektach klasy Customer Experience Management

Przez cały okres wprowadzania zmian w Waszej firmie, a także już po ich wdrożeniu, na bieżąco monitorujemy rezultaty podejmowanych działań. Sprawdzamy poziom zaangażowania pracowników we wdrożenie, znajomość nowych standardów i stopień wymaganych kompetencji. Ta wiedza pozwala nam korygować, modyfikować i doskonalić podjęte działania wdrożeniowe oraz zarządcze.

Monitorujemy również rezultaty zmiany organizacyjnej w Waszej firmie, czyli poprawę relacji z klientem.

Prowadzimy ponowne badania satysfakcji klienta mierząc spadek jego wysiłku z wykorzystaniem wskaźnika CES, a także wzrost jego lojalności (wykorzystując ponowne badanie NPS). Śledzimy progres i rezultaty uruchamianych projektów, przyrost kompetencji i zaangażowania Waszych pracowników (mierząc np. eNPS czy badając spójność organizacyjną). Dzięki temu możemy powiedzieć, że współzarządzamy procesem zmian.

Monitorowanie i doskonalenie Stale monitorujemy rezultaty podejmowanych działań w projektach klasy Customer Experience.

 

Doskonalenie wdrażanej zmiany.

Po zakończeniu wdrożenia nie zostawiamy Was samych sobie. Nawet najlepszy Standard Obsługi Klienta będzie ewoluował wraz ze zmianą oczekiwań klientów, rozwojem technologii i zmianami na rynku. Przygotowujemy Was do dalszej pracy – samodzielnego doskonalenia wypracowanego sposobu na Customer Experience Managment (CEM). Dbamy o to, by był aktualny i odpowiadał na zmieniające się potrzeby Waszych klientów. Dzięki temu będziecie mogli stale mierzyć doświadczenia klientów oraz adekwatnie reagować na to, co Wasi coraz bardziej lojalni klienci, będą Wam komunikować.

Monitorowanie i doskonalenie Stale monitorujemy rezultaty podejmowanych działań w projektach klasy Customer Experience.