Sprawdź jak pracujemy

Wykorzystując różne narzędzia i metod pomożemy Wam usłyszeć czego od Was oczekują klienci, postawić diagnozę dotyczącą tego, jak aktualnie dbacie o klientów i co powinniście zmienić.

Wspólnie zaprojektujemy kształt pożądanej zmiany i sposób jej wdrożenia. Zadbamy o to, by wprowadzić je w firmowe życie. Wszystko po to, by klienci byli bardziej lojalni, a Wasza marka była marką pierwszego wyboru!

Jak pracujemy CEM ProOptima

Poznaj nasz proces

Warsztaty strategiczne

Pociągająca i klarowna wizja zmiany pożądanej przez klientów zaangażuje Waszych pracowników.

Warsztaty strategiczne mają na celu zainicjowanie w firmie zmiany organizacyjnej, jaką są projekty klasy Customer Experience Managment.

Pociągająca i klarowna wizja zmiany pożądanej przez klientów zaangażuje Waszych pracowników w projekty CEM

Pracownicy chcą uczestniczyć w czymś, co rozumieją, akceptują i co jest sensownym celem wykraczającym poza samo zarabianie pieniędzy.

Wizja wypracowana wspólnie podczas warsztatów strategicznych zbuduje u menedżerów firmy odpowiedzialność za jej wprowadzenie w życie.

W trakcie warsztatów, w których uczestniczy reprezentatywna grupa pracowników całej firmy, pomagamy formułować Waszą wizję lepszej obsługi i relacji z klientami. Ta wizja, która bazuje na wartościach firmowych, odnosi się wprost do misji i wizji organizacji. Wspólnie przekładamy te wartości na język zasad, które w dalszej części projektu „tłumaczymy” na język pożądanych zachowań Waszych pracowników.

Warsztaty strategiczne dają energię niezbędną do dalszej pracy koncepcyjnej, do wprowadzania zmian w firmie, a także motywują do doskonalenia kompetencji.