Sprawdź jak pracujemy

Wykorzystując różne narzędzia i metod pomożemy Wam usłyszeć czego od Was oczekują klienci, postawić diagnozę dotyczącą tego, jak aktualnie dbacie o klientów i co powinniście zmienić.

Wspólnie zaprojektujemy kształt pożądanej zmiany i sposób jej wdrożenia. Zadbamy o to, by wprowadzić je w firmowe życie. Wszystko po to, by klienci byli bardziej lojalni, a Wasza marka była marką pierwszego wyboru!

Jak pracujemy CEM ProOptima

Poznaj nasz proces

Szkolenia i edukacja Customer Experience

Jakie umiejętności są niezbędne, by rozkochać bardziej Waszego klienta i zyskać jego lojalność?

Wdrożenie nowych standardów w firmie nie może się udać bez rozwoju kompetencji realizujących go pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników pierwszej linii kontaktu z klientem (handlowców, konsultantów, pracowników obsługi klienta), jak i liderów tych działów oraz pozostałych grup pracowników, którzy wspierają pracowników pierwszej linii.

Szkolenia i edukacja Customer Experience z ProOptima

Budowa kompetencji umożliwiających spójne CEM - Zarządzanie Doświadczeniem klienta

Jak mawiał klasyk, każdy w firmie obsługuje klienta lub tego, który obsługuje klienta – słowem wszyscy obsługują klienta. Wszyscy więc potrzebują wiedzy i rozwoju umiejętności: skutecznej komunikacji, radzenia sobie z emocjami, współpracy, wywierania wpływu na klienta i siebie nawzajem oraz wielu innych.

Realizujemy zatem cały wachlarz dedykowanych, szytych na miarę szkoleń warsztatów czy webinarów. Dzielimy się naszą wiedzą w celu inspirowania pracowników do postaw proklienckich wobec klientów oraz wypracowania pożądanych postaw wobec współpracowników czy pracowników. Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi kadry menedżerskiej, która ma wspierać kulturę prokliencką i budować pożądane Employee Experience.

W ramach edukacji CX prowadzimy dobrane do potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, a także warsztaty i sesje motywacyjne.

Cyklicznie spotykamy się z Waszymi pracownikami, dzięki czemu:

  • wzmacniamy ich kompetencje,
  • monitorujemy proces zmiany,
  • odpowiadamy na bieżące problemy, z którymi się spotkali.

To od kompetencji i zaangażowania całego zespołu zależy to, czy Wasi klienci będą lojalni!Webinary ProOptima na You Tube