Klient też człowiek, czyli klientocentryzm w praktyce salonu sprzedaży.

webinary

Klient też człowiek, czyli klientocentryzm w praktyce salonu sprzedaży. WEBINAR ProOptima z Grzegorzem Jeżowskim

2022-02-16

Klient też człowiek, czyli klientocentryzm w praktyce salonu sprzedaży.

Skupienie się handlowca czy osoby obsługującej klienta w salonie sprzedaży, na potrzebach Klienta oraz wywoływanie pozytywnych doświadczeń zakupowych stwarza przestrzeń, do tego by klient chciał realizować zakupy właśnie tutaj i wracał po kolejne produkty. To buduje wielkość koszyka zakupowego danego dnia wizyty ale i wartość życiową klienta (LTV). Aby tego dokonać handlowiec musi umieć przekierować proces sprzedażowy oparty i skoncentrowany na produkcie w stronę skoncentrowania się na Kliencie. Skupienie się na Kliencie i na rozwiązaniu dla Niego, a nie na fragmencie procesu sprzedażowego (na przykład finalizacji), buduje przestrzeń do budowania relacji z pozycji doradcy i eksperta. Każde kolejne zachowanie handlowca wzmacnia u Klienta przekonanie, że firmie (marce), zależy na Nim jako osobie. Każde kolejne „klientocentryczne” zachowanie i postawa dostarcza pozytywnych doświadczeń zakupowych Klientowi. A to z kolei buduje wyróżnik w tym omnichanelowym doświadczeniu jakim jest proces zakupowy współczesnego Klienta.

Dlaczego tak jest, że firmy są świetne w budowaniu dobrego UX na stronach i aplikacjach ale już nie w salonie sprzedaży?  

Organizacja powinna wyposażyć handlowca w umiejętności, narzędzia oraz wzmacniać postawę prokliencką pracowników. Ale co to oznacza: „proklienckie czy klientocentryczne”?

Właśnie podczas webinaru dowiesz się czego oczekuję współczesny klient, by czuł się prawdziwie zaopiekowny. Prowadzący, odwołując się do współczesnej wiedzy ale i doświadczeń wdrożeniowych, szczególną uwagę skupi na relacji obsługa vs Klient. Ponieważ budowanie pozytywnych doświadczeń Klienta w salonie sprzedaży często odbywa się w punkcie styku (touch point) jakim jest żywy człowiek z obsługi: handlowiec czy doradca – to na nim będzie skupiona opowieść. Relacja oparta na okazywanej empatii i budowaniu długotrwałej relacji zakupowej w znaczącym stopniu wpływa na realizacja strategii związanej z klientocentryzmem. Podczas webinaru będą poruszane takie kwestie jak :

  • Tworzenie warunków i przestrzeni, by Klient czuł się w centrum uwagi
  • Powody braku akceptacji strategii klientocentryzmu u pracowników
  • Wyzwalanie i zarządzanie emocjami u Klientów – jak to zrobić (Tips)
  • Pakiet umiejętności i postaw pracowników w strategii klientocentryzmu – co powinien wiedzieć i umieć handlowiec czy doradca Klienta

Kiedy? Webinar odbył się 6 kwietnia 2022, g 9:30

Prowadzący Grzegorz Jeżowski

 

Autor

CEM ProOptima, ProOptima