WEBINARY Nowy wymiar szkoleń Customer Experience. Wyzwania i korzyści.ProOtima

webinary

Nowy wymiar szkoleń Customer Experience. Wyzwania i korzyści

2022-06-20

Firma organizując dla swoich pracowników szkolenie z zakresu Customer Experience, chce aby wszyscy uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę i nowe kompetencje, które z powodzeniem wykorzystają w swojej pracy.
Dzięki temu organizacja będzie kreować coraz to lepsze doświadczenia Klientów, a Klienci, będąc szczęśliwymi ze współpracy z organizacją, staną się jeszcze bardziej lojalni.
Ale czy faktycznie tak się dzieje?
Z raportu firmy doradczej Mc Kinsey wynika, że 75% szkoleń nie przynosi efektów, a wydawane na nie pieniądze są marnotrawione.
Ponad 70% managerów nie wierzy i nie widzi, że szkolenia przekładają się na poprawę wyników biznesowych organizacji.
I tylko 15% pracowników uważa, że jest w stanie w pełni wykorzystać wiedzę i kompetencje zdobyte podczas szkolenia.
A jeśli powiem Ci, że:
  • Odpowiednie szkolenie efektywnie zbuduje nowe kompetencje jego uczestników.
  • Zdobyta przez nich wiedza i poznane narzędzia CX w szybkim czasie przyniosą organizacji wymierne korzyści.
  • Kadra zarządzająca i managerowie będą mieli poczucie dobrze zainwestowanychh pieniędzy, i czynnie przyczynią się do realizacji celów zdefiniowanych podczas szkolenia.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, oraz usłyszeć m.in.: 
  • Dlaczego wiedza ze szkoleń jest często marnotrawiona,
  • Dlaczego szkolenia powinny przynosić szybkie efekty dla uczestników i organizacji,
  • Co zrobić aby uzyskana wiedza została odpowiednio wykorzystana,
  • Co zrobić aby zaangażowanie uczestników nie zgasło po kilku dniach od szkolenia, a uzyskane kompetencje stały się motywacją do jeszcze lepszej pracy,

obejrzyj wrześniowy webinar Nowy wymiar szkoleń Customer Experience. Wyzwania i korzyści”. 

Przemysław Dziubek


Webinar odbył się 21 września 2022

Prowadzący: Przemysław Dziubek

Autor

CEM ProOptima, ProOptima