Moderator CJM - jak kierować pracą zespołu CXowego WEBINARY w obszarze Customer Experience Management od ProOptima

webinary

Mapowanie podróży to narzędzie, pewna metodyka, którą wykorzystują zespoły CX do wejścia w buty klienta i zobrazowania jego podróży. Odbiorcami mapy są oni sami ale przede wszystkim inni współpracownicy, którzy będą zmieniać firmę po zmapowaniu.

Z drugiej strony Customer Journey Map to nie jednorazowe wydarzenie. To proces, trwający tygodnie, który angażując bezpośrednio zespół CX wymaga też angażowania innych współpracowników: zespoły, menedżerów a także Klientów firmy.
Wymagania zatem wobec właściciela mapy są olbrzymie. Ma być ekspertem od mapowania, wyśmienitym znawcą firmowych: procesów, struktury, wizji i KPIów, zasobów. Ma być znawcą Klienta firmy, niezależnie od tego czy działacie na rynku B2B czy B2C. Ma być znawcą ludzi, polityki, uwarunkowań organizacyjnych. Ma być sprawnym organizatorem i menedżerem projektu CJM.  Co jeszcze musi wiedzieć i umieć Moderator CJM?
Zapraszamy na webinar, podczas którego podzielimy się wiedzą i praktykami dotyczącymi zarządzania projektem klasy Customer Journey Map w firmie.
Zakres webinaru:
  • Czym jest właściciel Mapy – czy jest on jeden czy wielu?
  • Etapy pracy na CJM a rola właściciela
  • Moderator CJM – co to oznacza?
  • Kompetencje moderatora CJM – co jest niezbędne a co można delegować?
  • Kultura organizacyjna a mapowanie.

Zapisz się i weź udział w webinarze

i skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy!

Autor

Tomasz Kras, ProOptima