Jak tworzyć, wdrażać rozwiązania cyfrowe i niecyfrowe, by poprawiać doświadczenia pracowników oraz klientów?

 

Zarządzanie doświadczeniem klienta (Customer Experience Management) to pragmatyka biznesu obejmująca bardzo wiele aspektów działania firmy. CEM Masterzy, jak ich nazywamy czyli liderzy transformacji klientocentrycznych potrzebują szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności by móc kierować wieloma inicjatywami, które składają się na CEM.

Jednym z nich jest planowanie i prowadzenie badań.

Spragnionych  praktycznej wiedzy zapraszamy ma moduł szkolenia ONLINE w ramach kursu CEM Master!

Gdzie jest miejsce badań w cyklu rozwoju produktu/usługi?

Na przykładzie konkretnych wdrożeń systemów EEX (Employee Experience/Digital Workplace), B2C (e-commerce) i B2B omówione zostaną typy badań, które mają zastosowanie i przynoszą firmom wymierne korzyści poprzez poprawę doświadczeń.

Program modułu CEM Master:

  • Typy badań, ich cele i miejsce w procesie tworzenia i wdrażania rozwiązań (Organizacja projektu w firmie -> eksploracja i kwantyfikacja -> konceptualizacja i projektowanie -> testowanie -> wdrożenie i migracja -> utrzymanie i rozwój, monitoring)
  • Przykłady projektów i omówienie metod badań, ich celów i sposobu wykorzystania wyników
    • System EEX (Intranet) – wywiady, shadowing, dzienniczki, analiza danych zastanych, tree testing/card sorting
    • System B2C (e-commerce) – audyt CX, service safari, benchmark, badania dzienniczkowe, customer journey
    • System B2B – co-creation, paper prototyping, testy użyteczności
  • Wnioski z badań dla wdrożenia – change management w praktyce projektów CEM.

Kiedy?

W ustalonym terminie z uczestnikami kursu CEM Master (Customer Experience Management MASTER)

Gdzie?

ONLINE – w ramach modułu bonusowego podczas kursu CEM Master (Customer Experience Management MASTER)

Prowadząca

Co to za moduł?

Moduł szkolenia ONLINE jest składową kursu Customer Experience Management MASTER. W tym roku jest ekstra modułem dostępnym dla naszych uczestników i absolwentów wcześniejszych edycji kursu.

Zagłoś nam zainteresowanie modułem prowadzonym przez Marię.