Szkolenie w zakresie obsługi klienta zagranicznego umożliwia uczestnikom:

 • Poznanie najwyższych standardów obsługi klienta kulturowo odmiennego.
 • Dowiedzenie się w jaki sposób dopasować swoje zachowanie do potrzeb przedstawicieli odmiennych regionów świata.
 • Poszerzenie optyki na potrzeby partnerów z ich wyjątkowej perspektywy oraz sposobu rozumienia i postrzegania świata.
 • Przećwiczenie metody budowania długotrwałych, pozytywnych relacji biznesowych.

 

Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób dopasować proces obsługi klienta do jego kulturowych przyzwyczajeń i oczekiwań konsumenckich. Zdobędziesz umiejętności analizy potrzeb, budowania pozytywnych relacji oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Będziesz w stanie spojrzeć na potrzeby i oczekiwania klientów pochodzących z odmiennych rejonów świata.

Program szkolenia z obsługi klienta zagranicznego:

Moduł I. Naczelne zasady obsługi klienta zagranicznego.

 • Sposoby nawiązywania i podtrzymywania kontaktu:
  • Europa, Ameryka Północna, Australia
  • Bliski Wschód,
  • Daleki Wschód, Azji Południowa i Południowo-Wschodnia,
  • Afryka,
  • Ameryka Południowa,
 • Proces obsługi krok po kroku. Teoria i praktyka a znaczenie różnic kulturowych,

Moduł II. „Instrukcja obsługi” klienta kulturowo odmiennego

 • Klienci w wymiarach kultur – trudności, oczekiwania, potrzeby,
 • Kontakt bezpośredni face – to – face,
 • Kontakt telefoniczny i e-mail,
 • Technika PALS w dialogu z klientem kulturowo odmiennym,
  Techniki odmawiania klientowi roszczeniowemu,
 • Sposoby radzenia sobie z przedstawicielami kultur konfrontacyjnych,
 • Współpraca z klientem z rynków zamkniętych na obcych,

Moduł III. Z pozycji obsługującego/sprzedawcy

 • Kulturowy savoir vivre w obsłudze klienta. O czym pamiętać, żeby nie obrazić?
 • Dostosowywanie komunikatów do kultury pochodzenia,
 • Autoprezentacja. Mowa niewerbalna w kontakcie z klientami, czyli od dystansu przestrzennego po zakazane gesty,

Czas trwania: 1-2 dni

 

Prowadzący szkolenie:

Michał Futyra