Sente - klient CEM ProOptima badanie net promoter score

Klienci - realizacje

Sente

Coroczne badanie wskaźnika NPS

Sente - klient CEM ProOptima

Lider wśród Gazel Biznesu na Dolnym Śląsku, zatrudniający 150 osób. Siedzibę ma we Wrocławiu i od 20 lat wspiera wzrost efektywności i rozwój w firmach poprzez tworzenie i rozwijanie oprogramowania klasy ERP. Jako jedna z niewielu firm IT, chcąc dbać o swych klientów i rozwijać biznes w Polsce, interesuje się jakością doświadczeń swoich klientów.

Co zrealizowaliśmy?

Firma Sente, Daniel Urban oraz Jakub Czyżkowski wybrali ProOptimę jako partnera, który pomaga im cyklicznie monitorować jakość doświadczeń (Customer Experience) ich klientów biznesowych: zarówno użytkowników oprogramowania, jak i decydentów.

Działania

W ramach współpracy zaproponowaliśmy badanie wskaźnika NPS, wykorzystując specjalnie dla firmy opracowany kwestionariusz badający jakość doświadczeń klientów (Customer Experience).

Opracowaliśmy plan badawczy oraz realizujemy cykliczne badanie na reprezentatywnej grupy klientów końcowych (użytkowników oprogramowania) oraz menedżerów będących decydentami.

SENTE Systemy informatyczne od 5 lat regularnie bada doświadczenie swoich klientów (Customer Experience). Wykorzystuje w tym celu badanie Net Promoter Score (NPS).

 

Rezultaty

Po pierwszym badaniu określiliśmy globalny wskaźnik NPS dla firmy oraz NPS dla poszczególnych interesujących firmę grup klientów. Pierwsze badanie (NPS relacyjny) ma swoją kontynuację w NPS cyklicznym – pozwalającym stale monitorować poziom emocjonalnej lojalności klientów tej dynamicznie rozwijającej się firmy z branży nowych technologii.

Firma Sente stale monitoruje poziom zadowolenia swoich klientów w ich wybranych kategoriach. Wyniki badań służą do zamykania pętli (małej i dużej), czyli rozwoju firmy w kierunkach oczekiwanych przez klientów.

Sente - klient CEM ProOptima badanie NPS