nazwa.pl - klient CEM ProOptima domeny

Klienci - realizacje

nazwa.pl

4 miesięczny projekt szkoleniowy doskonalący równolegle kompetencje obsługowe i menedżerskie

nazwa.pl - klient CEM ProOptima

Lider domen w Polsce w związku z dynamicznym rozwojem zdecydował się na szeroko zakrojone działania służące rozwojowi kompetencji obsługowych, w tym sprzedażowych, w dwóch swych lokalizacjach na południu Polski.

Co zrealizowaliśmy?

4-miesięczny projekt szkoleniowy doskonalący równolegle kompetencje obsługowe i menedżerskie

Projekt objął:

  • Audyt kompetencji obsługowych (pretest)
  • IPS – identyfikację potrzeb szkoleniowych
  • Cykl szkoleń realizowanych równolegle w dwu lokalizacjach w Polsce (Kraków i Krosno)
  • Przeszkolenie prawie 200 osób
  • Posttest mierzący rezultaty projektu

Rezultaty

Firma podniosła poziom kompetencji obsługowych wśród pracowników. Spadła liczba negatywnych informacji od klientów. Podniósł się poziom zaangażowania i satysfakcji wśród pracowników będących na pierwszej linii kontaktu z klientami. Menedżerowie placówek otrzymali wsparcie szkoleniowe i wytyczne do dalszej samodzielnej pracy z pracownikami pierwszej linii kontaktu z klientami.

nazwa.pl - klient CEM ProOptima usługi internetowe