lyson_usługi w obszarze Customer Experience Management ProOptima dla firmy Tomasza Łysonia

Customer Experience Management

Lyson

Wdrożenie Standardu Obsługi Klienta

Światowy lider produkcji i dystrybucji kompleksowego wyposażenia dla profesjonalnych i amatorskich pszczelarzy dynamicznie się rozwija. Imponującemu rozrostowi firmy, a co za tym idzie rosnącej załodze, ma nadal towarzyszyć taka sama troska o klienta, która była jednym z czynników sukcesu. Inicjatorem projektu był właściciel i Prezes spółki Tomasz Łysoń.

Co zrealizowaliśmy?

18 miesięczny projekt badawczo-doradczo-szkoleniowy dotyczący wypracowania i wdrożenia firmowych Standardów Obsługi Klienta.

Zobacz wideo:

Projekt objął:

Rezultaty - wzrost sprzedaży i retencji

Projekt nadal generuje sukces: uporządkowanie procedur dt obsługi klienta i sprzedaży, zmianę postaw wśród pracowników mających kontakt z klientem, wzrost zaangażowania pracowników w działania proklienckie, wzrost satysfakcji klienta (badanego wyrywkowo), wzrost sprzedaży (oparte o cross- i upselling).

Referencje dla ProOptima od firmy LYSON

Usługa realizowana przez ProOptima Sp. z o.o została wykonana należycie i polecamy współprace z firmą ProOptima w obszarze Standardów Obsługi Klienta, projektów Customer Experience Management, szkoleń menedżerskich, badań oraz
audytów.

Usługa realizowana przez ProOptima Sp. z o.o została wykonana należycie i polecamy współprace z firmą ProOptima w obszarze Standardów Obsługi Klienta, projektów Customer Experience Management, szkoleń menedżerskich, badań oraz audytów.