ITA Tools - klient CEM ProOptima narzędzia dla profesjonalistow jakie usługi z zakresu Customer Experience Management zrealizowaliśmy dla zespołu pracowników firmy ITA TOOLS

Klienci - realizacje

ITA TOOLS

Wypracowanie i wdrożenie firmowych Standardów Obsługi Klienta

Dynamicznie, rosnąca dwucyfrowo, firma dystrybcyjno-produkcyjna mierzy się z wyzwaniem związanym z potrzebą równoczesnego rozwoju kadry menedżerskiej, kompetencji sprzedażowych oraz obsługowych dynamicznie rozwijającego się zespołu.

Co zrealizowaliśmy?

8 miesięczny projekt badawczo-doradczo-szkoleniowy dotyczący wypracowania i wdrożenia firmowych Standardów Obsługi Klienta.

 

Projekt objął:

Rezultaty

Projekt nadal generuje sukces:

  • uporządkowanie procedur dotyczących obsługi klienta i sprzedaży – wdrożono Standardy Obsługi Klienta,
  • zmianę postaw wśród pracowników mających kontakt z klientem,
  • wzrost zaangażowania pracowników w działania proklienckie,
  • wzrost satysfakcji klienta (badanego wyrywkowo),
  • wzrost sprzedaży (oparty o cross i up selling).