Energa Obrót SA - klient CEM ProOptima Customer Journey Map CJM

Klienci - realizacje

Energa Obrót SA

Warsztaty budowania mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Energa Obrót SA - klient CEM ProOptima

Jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Co zrealizowaliśmy?

Customer Journey Map

Interdyscyplinarny zespół pracowników reprezentujących wiele działów firmy Energa Obrót SA edukował się i doskonalił swoje umiejętności w zakresie zarządzania doświadczeniem klienta podczas dwudniowych warsztatów budowania mapy podróży klienta (Customer Journey Map/CJM).

Projekt poprzedził pre-work budowania Buyer Person a zakończyło zmapowanie fragmentu podróży person z wybranych segmentów klientów operatora w wybranych sytuacjach.

Energa Obrót SA - klient CEM ProOptima Customer Journey Map

Rezultaty

W rezultacie powstały 3 mapy podróży, które pozwoliły zawiązać grupy projektowe, skoncentrować wysiłek zmierzający do doskonalenia procesów serwisowych w tak rozbudowanej i skomplikowanej strukturze, jaką jest Energa Obrót SA.

Energa Obrót SA - klient CEM ProOptima Customer Journey Map warsztat