Sprawdź jak pracujemy

Wykorzystując różne narzędzia i metod pomożemy Wam usłyszeć czego od Was oczekują klienci, postawić diagnozę dotyczącą tego, jak aktualnie dbacie o klientów i co powinniście zmienić.

Wspólnie zaprojektujemy kształt pożądanej zmiany i sposób jej wdrożenia. Zadbamy o to, by wprowadzić je w firmowe życie. Wszystko po to, by klienci byli bardziej lojalni, a Wasza marka była marką pierwszego wyboru!

Jak pracujemy CEM ProOptima

Poznaj nasz proces

Przywództwo w zmianie

Wspieramy liderów zmiany, jaką jest Customer Experience Management.

Liderzy zmian, niezależnie od szczebla zarządzania, pełnią rolę przywódczą i tak powinni być postrzegani przez pracowników w Waszej firmie.

Wspieramy liderów zmiany, jaką jest Customer Experience Management

Działania dobieramy tak, by liderzy sprawdzili się w realizowaniu celów organizacji z wykorzystaniem narzędzi, potencjału, talentów i umiejętności dostępnych w Waszej firmie.

W trakcie wdrożenia Customer Experience Management kontynuujemy rozpoczętą już na etapie projektowania pracę z liderami.

 

Wspieramy ich w skutecznym zarządzaniu zachodzącymi zmianami poprzez dopasowane do potrzeb i kontekstu firmy działania rozwojowe: szkolenia z zarządzania zmianą, warsztaty menedżerskie, coaching, shadowing i konsultacje. Liderom dostarczamy także informacji o statusie realizowanych działań cząstkowych. Chcemy, aby w pełni poinformowani, mogli przewodzić zmianom, a także inspirować i adekwatnie reagować na proces, również na wyzwania czy nieuniknione kryzysy.

Wspieramy liderów zmiany, jaką jest Customer Experience Management 1

Czy Wasi liderzy mogą być liderami CX? A może potrzebują profesjonalnego wsparcia od doświadczonego partnera?