Sprawdź jak pracujemy

Wykorzystując różne narzędzia i metod pomożemy Wam usłyszeć czego od Was oczekują klienci, postawić diagnozę dotyczącą tego, jak aktualnie dbacie o klientów i co powinniście zmienić.

Wspólnie zaprojektujemy kształt pożądanej zmiany i sposób jej wdrożenia. Zadbamy o to, by wprowadzić je w firmowe życie. Wszystko po to, by klienci byli bardziej lojalni, a Wasza marka była marką pierwszego wyboru!

Jak pracujemy CEM ProOptima

Poznaj nasz proces

Komunikowanie diagnozy i potrzeby zmiany

Zmiana, jaką jest Customer Experience Management, wymaga zbudowania wśród pracowników silnej motywacji do zaangażowania się w kolejny projekt (ten dotyczący CEM będzie bowiem w ich percepcji kolejnym).

Budowanie zaangazowania pracownikow zmiane kultury na pro-kliencka z ProOptima 1

Sposobem na budowę pożądanego zaangażowania wśród pracowników w zmianę jest zaplanowana komunikacja, adekwatna do kultury organizacyjnej Waszej firmy.

Korzystając z naszego kilkunastoletniego doświadczenia we wdrażaniu zmian pomożemy Wam zdefiniować strategię i taktykę komunikacji. Wesprzemy Was w przeanalizowaniu i doborze najlepszych kanałów, form oraz nośników komunikatów. Działania te będą obejmować zarówno komunikację masową z wykorzystaniem materiałów drukowanych, e-maili, intranetu czy portali społecznościowych, jak i innowacyjne formy angażujące pracowników w mającą nastąpić zmianę (warsztaty, konsultacje, eventy).

Pomożemy przygotować i będziemy wspierać menedżerów, którzy bezpośrednio i pośrednio zakomunikują potrzebę zmian. Liderzy firmy wymagają przygotowania do tego, by komunikowali się skutecznie, ze względu na ich krytyczną rolę w procesie zmiany.

Budowanie zaangazowania pracownikow zmiane kultury na pro-kliencka z ProOptima 4

Wesprzemy Was na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w formowaniu treści komunikatów, dbając jednocześnie o to, by przy tych działaniach być dalekim od korpomowy.