Tomasz Kalawa

Partner, konsultant, coach, senior trener

Konsultant CX, charyzmatyczny trener i coach. W ramach projektów CEM wspiera zarządy, właścicieli firm i menedżerów, by nastąpiła zmiana organizacyjna konieczna dla skuteczniejszego zarządzania doświadczeniem klientów.

Tomasz Kalawa Konsultant, trener, coach w obszarze Customer Experience Management

Doświadczenie

Przez siedem lat zdobywał doświadczenie pracując z menedżerami i zarządami wielu krajowych oraz międzynarodowych firm. Jako doradca brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych, takich, jak: wprowadzanie spółek na giełdę papierów wartościowych, projekty przekształceń własnościowych, restrukturyzacje, venture capital etc.

Wspólnik i konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu obsługi klienta (CX) i rozwoju kompetencji menedżerów wszystkich szczebli.

Od lat koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z budowaniem przywództwa w kontekście przygotowywania i wdrażania „zmiany”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z rozwojem poszczególnych przywódców, jak i zespołów. Jako konsultant, trener biznesu i coach specjalizuje się w takich obszarach rozwoju jak przywództwo, sprzedaż i obsługa klienta.

Realizował projekty rozwojowe, doradcze, coachingowe m.in. dla: PricewaterhouseCoopers, NBP, Loreal, Imperial Tobacco, JobPartners, Making Waves, Identec Solutions, Playlogic Inc, BauerWeltbild Media, Gtech Group, Deloitte, BillBird, Opitz Consulting, Lomo Soft, Merida, LYSON, ITA Tools, PLIVA, LUX MED i in.

Jest międzynarodowym coachem (ICC) oraz trenerem biznesu (House of Skills). Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz American School of Law przy Catholic University of America.

Tomasz Kalawa

Partner, konsultant, coach, senior trener

Konsultant CX, charyzmatyczny trener i coach. W ramach projektów CEM wspiera zarządy, właścicieli firm i menedżerów, by nastąpiła zmiana organizacyjna konieczna dla skuteczniejszego zarządzania doświadczeniem klientów.