Anna Piosik

Konsultantka CX/UX, Trener i Coach/PM

Projektantka usług i doświadczeń klienta, strateg biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w projektach strategicznych w obszarach: telco, e-commerce, ed-tech, innowacji cyfrowych, rozwoju produktu i doświadczeń klienta. Certyfikowana moderatorka Design Thinking i facylitatorka warsztatów.

Anna Piosik

Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów cyfrowych i projektowaniu nowych usług poprawiających cyfrowe doświadczenia klientów i wspierających cele biznesowe.

Miała okazję wprowadzić do organizacji podejście service design i zmienić sposób myślenia o kliencie i projektowaniu produktów. Zbudowała zespół projektantów usług i szeroko współpracowałem z właścicielami firm, badaczami designu i zespołami UX/UI. Prowadzi warsztaty projektowe i kreatywne z wykorzystaniem podejścia Design Thinking i Service Design oraz narzędzi kreatywnego myślenia.

Jej umiejętność budowania angażującej atmosfery warsztatów, a także pasja i umiejętności wspólnego procesu projektowania pozwala dostarczać wartość klientom i organizacjom.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w budowaniu strategii i przekładaniu wyzwań biznesowych na rozwiązania zorientowane na klienta. Zdefiniowała strategie dotyczące cyfrowego doświadczenia klienta, e-commerce, omnichannel i nowych biznesów.

Jest certyfikowanym Coachem ACC ICF oraz Coachem Zespołowym z pasją do pracy z ludźmi i wspierania zespołów w rozwijaniu ich kompetencji miękkich.

Anna Piosik

Konsultantka CX/UX, Trener i Coach/PM

Projektantka usług i doświadczeń klienta, strateg biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w projektach strategicznych w obszarach: telco, e-commerce, ed-tech, innowacji cyfrowych, rozwoju produktu i doświadczeń klienta. Certyfikowana moderatorka Design Thinking i facylitatorka warsztatów.