Aleksandra Urban

Customer and Employee Experience Senior Consultant

Ma wieloletnią praktykę zarówno w obszarze projektowania badań dostarczających strategicznej wiedzy o doświadczeniach klientów i pracowników, jak również tworzenia programów zmian zapewniających pełne dopasowanie wyników do strategii firmy. Posiada tytuł Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością akredytowany przez Związek Banków Polskich.

Doświadczenie

Współpracowała z największymi pracowniami badawczymi w Polsce w określaniu poziomu satysfakcji klientów i praktycznym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie jakości obsługi. Ma doświadczenie w pracy nad mapami zachowań i zadowolenia klientów z oceną efektywności procesów sprzedaży, określaniem profili zakupowych i najlepszych ścieżek trwałego rozwoju firm. Jest również ekspertem w badaniach poziomu zadowolenia pracowników oraz jego wpływu na jakość obsługi klientów i wzrost biznesowy firmy.

Wprowadzała wiele skutecznych programów edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników z zakresu budowania relacji z klientami i tworzeniu trwałej wartości firm na rynku. Z powodzeniem wdrożyła nowe rozwiązania w call center dotyczące sposobów nawiązywania i utrwalania relacji z klientami przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji. Posiada certyfikat moderatora Design Thinking, a w swojej pracy wykorzystuje znajomość najnowszych narzędzi związanych z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie customer/user experience.

Aleksandra Urban

Customer and Employee Experience Senior Consultant

Ma wieloletnią praktykę zarówno w obszarze projektowania badań dostarczających strategicznej wiedzy o doświadczeniach klientów i pracowników, jak również tworzenia programów zmian zapewniających pełne dopasowanie wyników do strategii firmy. Posiada tytuł Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością akredytowany przez Związek Banków Polskich.