Proces CEM

Warsztaty strategiczne

Pociągająca i klarowna wizja zmiany zaangażuje Waszych pracowników.

Wizja wypracowana wspólnie zbuduje odpowiedzialność za jej wprowadzenie w życie.  Warsztaty strategiczne mają na celu zainicjowanie w firmie zmiany organizacyjnej.

W trakcie warsztatów pomagamy Wam formułować Waszą wizję lepszej obsługi i relacji z klientami, która powinna bazować na wartościach firmowych. Wspólnie przekładamy te wartości na język zasad, które „tłumaczymy” na język pożądanych zachowań Waszych pracowników. Warsztaty strategiczne dają energię niezbędną do dalszej pracy koncepcyjnej, a potem wprowadzania zmian w firmie, motywują do doskonalenia kompetencji.

Warsztaty strategiczne - usługa CEM ProOptima

Poznaj inne usługi projektowania CEM