Proces CEM

CJM as IS

Customer Journey Map „as IS” (CJM) pozwala zobrazować całość doświadczeń klientów w relacji z firmą.

 

Mapa podróży klienta dotyczy zarówno zakupu produktu czy korzystania z usługi, jak i kontaktów przed- i posprzedażowych. Dzięki CJM „as IS” wnikliwie zrozumiecie pełną perspektywę klienta, wykryjecie mocne oraz słabe strony funkcjonowania firmy. Analizujemy całą ścieżkę, jaką przeszedł klient – od momentu zainteresowania się usługą/produktem, przez zakup, aż po ostatni kontakt z przedsiębiorstwem (np. obsługę posprzedażową lub reklamacyjną). Identyfikujemy krytyczne momenty w podróży, które należy szybko zmienić, by nie tracić klientów, a także te, które stanowić będą Waszą przewagę konkurencyjną w przyszłości – pozwolą klientów jeszcze silniej emocjonalnie związać z marką

Rezultaty Mapy Podróży Klienta pozwolą Wam poznać oczekiwania i potrzeby klientów, by następnie projektować rozwiązania „szyte na miarę”. Wiedza ta stanowi zbiór niezwykle cennych wskazówek dla kolejnych etapów CEM.

Myślisz o zbudowaniu Mapy Podróży Klienta, ale nie wiesz od czego zacząć?

Zamów warsztat wprowadzajacy do CJM! >>

Customer Journey Map „as IS” - usługa CEM ProOptima

Poznaj inne metody badania