Proces CEM

Planowanie zmiany organizacyjnej

Za wizją podejmowanej zmiany muszą iść konkretne działania.

Są one możliwe dzięki zaangażowaniu w proces zespołu Waszych pracowników, który jest odpowiednio przygotowany pod względem wiedzy i umiejętności.

Na tym etapie projektujemy działania związane z kompetencjami Waszych pracowników. Planujemy warsztaty, szkolenia oraz sesje motywacyjne. By odpowiednio dobrać działania do potrzeb i oczekiwań kadry, przeprowadzamy diagnozę. Poznajemy zapotrzebowanie dzięki telefonicznym wywiadom pogłębionym (IDI), a także ankiecie.

Planowanie zmiany organizacyjnej - usługa CEM ProOptima

Poznaj inne usługi projektowania CEM