Proces CEM

Monitorowanie i doskonalenie

Ciągle monitorujemy rezultaty podejmowanych działań

 

Przez cały okres wprowadzania zmian w Waszej firmie, a także już po ich wdrożeniu, bieżąco monitorujemy rezultaty podejmowanych działań. Sprawdzamy poziom zaangażowania pracowników we wdrożenie, znajomość nowych standardów i stopień wymaganych kompetencji.  Ta wiedza pozwala nam korygować, modyfikować i doskonalić podjęte działania.

Finalnie badamy rezultaty zmiany organizacyjnej w Waszej firmie – poprawę relacji z klientem, wzrost jego lojalności, przyrost kompetencji i zaangażowania Waszych pracowników. W ten sposób naocznie przekonacie się, jakie rezultaty przyniósł cały proces.

Po zakończeniu wdrożenia nie zostawiamy Was z gotowym rozwiązaniem, które bez zmian sprawdzi się przez lata. Przygotowujemy Was do dalszej pracy - samodzielnego doskonalenia wypracowanego CEM, by był aktualny i odpowiadał na zmieniające się wyzwania. 

Monitorowanie i doskonalenie - usługa CEM ProOptima

Sprawdź inne usługi wdrożenia CEM