Proces CEM

Przywództwo w zmianie

Wspieramy liderów zmiany

 

Liderzy zmian, niezależnie od szczebla zarządzania, pełnią rolę przywódczą i tak powinni być postrzegani przez pracowników w Waszej firmie. W trakcie wdrożenia CEM kontynuujemy rozpoczętą już na etapie projektowania pracę z liderami. Wspieramy ich w skutecznym zarządzaniu zachodzącymi zmianami poprzez dopasowane do potrzeb działania rozwojowe (szkolenia, coaching, shadowing i konsultacje).

Dobieramy działania tak, by liderzy sprawdzili się w realizowaniu celów organizacji z wykorzystaniem potencjału, talentów i umiejętności dostępnych w Waszej firmie.

Przywództwo w zmianie - usługa CEM ProOptima

Sprawdź inne usługi wdrożenia CEM