dr Joanna Kozioł

Specjalizacja

Doświadczona badaczka i konsultantka z obszaru badań marketingowych w nowoczesnych kanałach (praktycznie posługuje się nowoczesnymi narzędziami analizy danych m.in. Google Analitics, QDA Miner).

Doświadczenie

Posiada 7-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu CEM (Customer Experience Management), koordynacji i realizacji badań marketingowych, m.in. NPS, CATI, IDI oraz analizy danych. 

Klienci dla których realizowała badania lub projekty CX: Bricoman, Sente, DAIKIN, Alpha Technology, Sales Manago, Benhower, ITA Tools, Grupa Inwest, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o.

Wykształcenie

Psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Artykuły