Tomasz Kalawa

Specjalizacja

Konsultant CX, charyzmatyczny trener i coach. W ramach projektów CEM wspiera zarządy, właścicieli firm i menedżerów, by nastąpiła zmiana organizacyjna konieczna dla skuteczniejszego zarządzania doświadczeniem klientów.

Doświadczenie

Przez siedem lat zdobywał doświadczenie pracując z menedżerami i zarządami wielu krajowych oraz międzynarodowych firm. Jako doradca brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych, takich, jak: wprowadzanie spółek na giełdę papierów wartościowych, projekty przekształceń własnościowych, restrukturyzacje, venture capital etc.

Wspólnik i konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu obsługi Klienta (CX) i rozwoju kompetencji menedżerów wszystkich szczebli. 

Od lat koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z budowaniem przywództwa w kontekście przygotowywania i wdrażania „zmiany”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z rozwojem poszczególnych przywódców, jak i zespołów. Jako konsultant, trener biznesu i coach specjalizuje się w takich obszarach rozwoju jak przywództwo, sprzedaż i obsługa Klienta.

Realizował projekty rozwojowe, doradcze, coachingowe m.in. dla: PricewaterhouseCoopers, NBP, Loreal, Imperial Tobacco, JobPartners, Making Waves, Identec Solutions, Playlogic Inc, BauerWeltbild Media, Gtech Group, Deloitte, BillBird, Opitz Consulting, Lomo Soft, Merida, LYSON, ITA Tools, PLIVA, LUX MED i in.

Wykształcenie

Jest międzynarodowym coachem (ICC) oraz trenerem biznesu (House of Skills). Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz American School of Law przy Catholic University of America.